Lag

En gruppe ryttere fra samme klubb, krets eller landsdel.

Laget må bestå av MINIMUM 20 syklister og MAKSIMUM 40 syklister.
Det er den 15 rytter i mål i gruppen som blir lagets tid!

Informasjon

Hvert lag må stille med 1 bil som er utstyrt med gul roterende lampe på taket, samt sjåfør. Denne bilen skal til enhver tid ligge minst 100 meter foran puljen. Bilen skal merkes med «Sykkelritt pågår» skilt.

Kommersielle teamnavn som ikke er registrert i NCF kan ikke benyttes.

Kommersielle bedriftsnavn kan ikke benyttes. Det er for eksempel ikke tillatt å kalle et lag for ”Team Color Line”.

I år er det plass til 6 lag. Alle lag MÅ være korrekt meldt inn før 15. april for at vi skal få tid til å sette opp startrekkefølgen. Starttid for laget vil bli avgjort rundt 20. april, da alle lag har kommet inn og man kan sette opp den endelige puljen. Den informasjon som ligger ute før dette er kun veiledende.

På grunn av sikkerhet må alle deltakere selv hente startnummer. Det er IKKE lagleders oppgave å hente startnummer. Det er den enkelte deltakers ansvar og oppgave.

Alle spørsmål om klubb-/krets-/regionlag sendes post@brynesprinten.no

Påmelding av klubb-/krets-/regionlag

Hvert lag må ha en ”lagleder”. Det er denne personen som melder på laget, og er da kontaktpersonen opp mot rittorganisasjonen.

Lagleder melder inn påmelding av laget til følgende adresse: post@brynesprinten.no.
Meldingen skal inneholde:

  • Navn på lag
  • Telefonnummer og adresse til lagleder
  • Estimert antall ryttere
  • Målsetting om sluttid

Startordning for klubb-/krets-/regionlag bestemmes ut fra en sikkerhetsvurdering.

Når gyldig påmelding er sendt og registrert vil lagleder motta informasjon om hvordan påmeldingen fullføres.

Laglederens oppgave

Han skal også holde kontakten mellom arrangør og laget. Det er kun laglederen som skal kontakte arrangøren.

Laglederen sørger for at informasjonen fra arrangøren blir formidlet til deltakerne.

Det er til enhver tid antall registrerte betalinger som gjelder for antall ryttere som er påmeldt. Det betyr at man ikke trenger melde inn antall ryttere på en gang men kan fylle på gruppen etter hvert.

Deltakere som kommer til må betale startavgiften som gjelder på det tidspunktet deltakeren meldes på.

Det kan byttes innbyrdes i et lag, men de nye som kommer til må betale mellomlegget for den påmeldingen som er satt på innmeldingstidspunktet, om dette avviker fra avgiften som utmeldt rytter har betalt.

spinnsprintenlag