Lag

De klubber eller sammenslutninger som ønsker en egen startpulje, har mulighet om å melde inn det som ønske. Minimumskrav er at det er 5 ryttere.

Vi tar forbehold om antall puljer vi kan slippe til her.

Lagleder melder inn påmelding av laget til følgende adresse: post@brynesprinten.no .
Meldingen skal inneholde:

  • Navn på lag
  • Telefonnummer og adresse til lagleder
  • Estimert antall ryttere
  • Målsetting om sluttid

 

spinnsprintenlag