Påmelding

Spinnsprinten

Påmelding er nå lukket etter anbefalinger fra NCF på grunn av korona viruset og FHI sine anbefalinger. Vi håper at vi fortsatt skal arrangere dette rittet i 2020 på den 30 august. Rittet er ikke avlyst altså, vi bare avventer med mer påmeldinger foreløpig. Vi vil komme med mer detaljer etter hvert. Les mer.

Det er mulighet for forhåndspåmelding til dette rittet. Vi oppfordrer alle å gjøre dette på forhånd. Man oppnår da bedre pris, mindre kø på ritt dagen, mindre arbeid for oss som arrangør og raskere offentliggjort resultatliste etter rittet.

Spinnsprinten (66 km) vil bestå av en rundløype som sykles tre ganger. Løypen er den samme som Tempo VELUX benytter.

Trykk her for påmelding.

Påmeldte per i dag på Spinnsprinten.

Påmelding for Bryne CK medlemmer.

Lagspåmelding
Det er mulighet for lagspåmelding! Les mer.

Priser

Startkontingent ordinær påmeldingsfrist fra 24 februar, til og med 14 april:
kr. 300,- eks. engangslisens kr 150,- +gebyr

Startkontingent etteranmeldte, fra og med 15 april:
kr. 400,- eks. engangslisen kr 150,- +gebyr

Startkontingenten dekker: -mat og drikke ved mål -sikrings- og sanitetstjenester -deltaker merke og startnummer -offisiell resultatliste.

Påmeldingsregler på Bryne CK ritt: Les mer.

Navneendring kan gjøres mot en kostnad på kr 200 innen 9 april.

Etterpåmelding til turrittet kan gjøres ved start fra kl 09:00 på rittdagen!

spinnsprintenkontakt