Seeding

Vi har i flere år hatt seedet start i dette rittet. Det vil si at vi seeder alle rytterne, og så settes man opp i puljer. Puljene starter med mellomrom.

REGLER FOR SEEDING
Ryttere blir seedet utfra sin tid (tid oppnådd i lagpuljer teller ikke) målt opp mot vinnertiden i det enkelte ritt. Utfra dette kommer det en TID-% og rytterens beste TID-% blir benyttet i seedingen.
Oppnådd tid i de rittene som er med i seedingen vektlegges forskjellig:

Spinnsprinten 2023 – rytters tid teller 100%
Spinnsprinten 2022 – rytters tid teller 99%

Dalane Rundt 2023 – rytters tid teller 98%
Dalane Rundt 2022 – rytters tid teller 97%

Mairittet 2023 – rytters tid teller 98%
Mairittet 2022 – rytters tid teller 97%

Ryfylkerittet 2023 – rytters tid teller 98%
Ryfylkerittet 2022 – rytters tid teller 97%

Simplicityrittet 2023 – rytters tid teller 98%
Simplicityrittet 2022 – rytters tid teller 97%

De som ikke har startet i noen av disse rittene, starter i siste pulje. Dette er enda et tiltak for å øke sikkerheten på rittet. Alle som melder seg på rittet, må oppgi sin TurrittID om de har det.

Vel møtt og lykke til!

spinnsprintenseeding