Seeding

Vi har i flere år hatt seedet start i dette rittet. Det vil si at vi seeder alle rytterne etter tidligere prestasjoner, og så settes man opp i puljer på 60-75 ryttere. Puljene starter med 5 min. mellomrom.

REGLER FOR SEEDING

Ryttere blir seedet utfra sin tid (tid oppnådd i lagpuljer teller ikke) målt opp mot vinnertiden i det enkelte ritt. Utfra dette kommer det en TID-% og rytterens beste TID-% blir benyttet i seedingen.

Oppnådd tid i de rittene som er med i seedingen vektlegges forskjellig:

Spinnsprinten 2020 – rytters tid teller 100%
Spinnsprinten 2019 – rytters tid teller 99%


Mairittet 2018 – rytters tid teller 96%

Ryfylkerittet 2020 – rytters tid teller 98%
Ryfylkerittet 2019 – rytters tid teller 96%

Simplicityrittet 2018 – rytters tid teller 96%

Tysværrittet 2019 – rytters tid teller 98%
Tysværrittet 2018 – rytters tid teller 96%

De som ikke har startet i noen av disse rittene, starter i siste pulje. Dette er enda et tiltak for å øke sikkerheten på rittet. Alle som melder seg på rittet, må oppgi sin TurrittID om de har det.

spinnsprintenseeding