Info til deltakere på Spinnsprinten

Det er ytret ønske fra flere om de kan starte med lag og få starte som egne puljer.

Det er et utmerket forslag sett utfra smittevernperspektiv! Dere som trener mye sammen er nesten og regne som egne «kohorter».

Om det er andre som ønsker å sykle sammen selv om de ikke egentlig er lag så kan vi lage egne puljer for det også. (minimum 4 ryttere)

Tanken er da at dere som sykler i lag sendes ut som egne puljer..

2 resultat lister, en for seedet pulje som sykler i puljer vi setter opp og en for lagpuljer.

Dere må være 4 eller mer for å få laget registrert

Dere som vil ha lag må gjøre følgende:

Informasjon sendes til (rolf@turritt.com) innen onsdag 26. mai kl. 20:00:
– Lagleder
– Lagnavn
– Deltakere

Lagleder har ansvar for å sende all info til Rolf innen tidsfristen.

Dette er veldig smittevern vennlig! Foruten dette må dere huske  at det gjelder vanlige regler, hold avstand og 1 meter fra hverandre ved start. Er du litt skral i skroget på rittdagen skal du ikke komme på ritt men holde deg hjemme.

Vennligst respekter dette.

Ta kontakt om det er spørsmål og vel møtt til kjekt ritt!

Vi gleder oss!

Mvh

Bryne Cykleklubb
Håvard Erga
leder