300 påmeldte er passert!

Bjørnar Nedrebø fra Klepp Cycle Club ble påmeldt nummer 300! Vi takker for det og håper flere utnytter den rimelige påmeldingen som går snart ut! Les mer.